18 marca 2017

Pierwsze skrutynium: Samarytanka

W środę popielcową katechumeni rozpoczęli ostatni ostatni etap przygotowań do przyjęcia sakramentów. Odtąd noszą miano wybranych, electi. Zdjęcia z obrzędu można zobaczyć na stronie sandomierskiego Gościa Niedzielnego TU.

Obrzędowo pożegnani zostali przez celebransa, ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza, słowami:

Drodzy wybrani, razem z nami wstąpiliście na drogę czterdziestodniowego postu. 
Chrystus będzie dla was drogą, prawdą i życiem, szczególnie podczas najbliższych skrutyniów, na które znowu zgromadzicie się z nami. 
A teraz idźcie w pokoju Chrystusa. 

Przez trzy kolejne niedziele wybrani będą gromadzić się na skrutynia, które mają za zadanie oczyścić ich umysły i serca oraz umocnić w walce przeciw pokusom, aby jeszcze bardziej przylgnęli do Chrystusa. Dokonuje się to poprzez konfrontację z konkretnymi tekstami z Ewangelii św. Jana.

Pierwsze skrutynium oparte jest na fragmencie mówiącym o rozmowie Jezusa z Samarytanką przy studni (Jan 4). Pan Jezus ujawnia się tu jako źródło życia, co ujęte jest w metaforze żywej wody. Odsłaniają się ukryte rany, grzechy i pragnienia serca, które spotkanie z Panem może uzdrowić i nasycić.


Zachęcamy Was, drodzy Czytelnicy i Sympatycy katechumenatu, do przyglądnięcia się własnemu życiu w świetle następujących zagadnień:

1. Jezus jako żywa woda. Z czym kojarzy mi się woda? Jakie znaczenie odgrywa w moim życiu Jezus? Czy spotkanie z Jezusem jest dla mojego ducha czymś podobnym do zaspokojenia pragnienia w upalny dzień?

2. Prawda o mnie. O czym mówię, kiedy się modlę? Czy pomiędzy mną a Bogiem są tematy tabu, czy są takie sprawy, problemy, zranienia, o których nie chcę z Nim rozmawiać? Samarytanka była jedyną osobą, której Jezus wyznał wprost, że jest Mesjaszem. A co mnie chciałby On powiedzieć o sobie?

3. Życie z wiary. Jaki jest mój cel życia? Co daje mi wiara? Dlaczego właściwie Bogu zależy na tym, abyśmy Mu wierzyli?

Katechumeni zgromadzą się na I skrutynium
w katedrze sandomierskiej
w niedzielę 19 marca o godzinie 17:30. 


Prosimy o towarzyszenie im w modlitwie.[mb]
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...